riadok 1<br /> <strong>riadok 2</strong><br /> riadok 3 riadok 1<br /><strong>riadok 2</strong> riadok 3 <strong>riadok 1</strong> riadok 2<br />riadok 3
+421 32 652 81 78

Zverte svoje financie a účtovníctvo
profesionálom so skúsenosťami!‎

Pozrieť ponuku našich služieb

Ekonomické poradenské
služby na profesionálnej úrovni

Získajte ponuku ešte dnes

Venujte sa podnikaniu a
ostatné nechajte na nás

Vedieť viac o nás

Vitajte

Vitajte na stránkach spoločnosťi TEST INTERNATIONAL, s.r.o., ktorá zabezpečuje plnohodnotný servis ekonomických služieb od vedenia účtovníctva, spracovania miezd až po ekonomické poradenstvo.

Vedenie účtovníctva je povinnosť, ktorej sa s výnimkou určitých prípadov nevyhne žiadna účtovná jednotka. Možno sa ako podnikateľ pýtate, či túto povinnosť zvládnete sám, alebo je lepšie ponechať vedenie účtovníctva odborníkovi. V prvom prípade musíte obetovať najmä to, čo je pre vás to najcennejšie – váš čas. Druhou alternatívou je prenechanie vedenia účtovníctva externej spoločnosti. Sme toho názoru, že táto alternatíva Vám prinesie oveľa viac, ako len šetrenie času – poskytujeme najmä záruku profesionality a kvality, zníženie nákladov, či vyhnutie sa nepríjemným sankciám.

Viac o výhodách vedenia účtovníctva prostredníctvom našej spoločnosti v spolupráci s daňovým poradcom sa dozviete na týchto stránkach.

Novinky


Pozrieť všetky novinky